logo

Výroba a služby

V rámci chovu prasat provozuje Mydlářka a.s. pět  poroden prasnic s kapacitou přes 5 500 ks prasnic …

Chov slepic s produkcí konzumních vajec (od roku 2011 chov slepic na podestýlce)…

Výkrm kuřat provozuje Mydlářka a.s. od roku 1999, kdy byly  instalovány nové technologie …

Výkrm kuřat provozuje Mydlářka a.s. od roku 1999, kdy byly  instalovány nové technologie …

V rámci agrochemických služeb se Mydlářka a.s. zabývá skladováním a prodejem průmyslových hnojiv…