logo

Zemědělská laboratoř

Akreditovaná zemědělská oblastní laboratoř Chotýšany

Nabízí:

  • chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, krmných směsí a minerálních doplňků
  • chemické a mikrobiologické rozbory vod
  • chemické a fyzikální rozbory půd
  • rozbory statkových i průmyslových hnojiv
  • rozbory rostlin a zeleniny
  • rozbory obilovin, olejnin a luštěnin
  • chemické a mikrobiologické rozbory mléka
  • vyšetření stěrů z běžného a pracovního prostředí
  • odběry a doprava vzorků včetně dokumentace o odběru (odběry provádí kvalifikovaný vzorkař)

Kontakt

257 28 Chotýšany
tel: 317 796 218, 725 719 111
fax: 317 796 218

vlachova@mydlarka.cz
Osvědčení o správné činnsoti laboratoře

Dokumenty ke stažení